Afdrukken

Van Laar is vanuit het UMCG betrokken bij het aanhalen van de banden tussen (para-)medische behandelaars. In het Parkinson Platform Noord-Nederland, waarin UMCG en Martini-ziekenhuis samenwerken, wordt begeleiding en scholing geboden aan deze groep. Centraal in deze initiatieven staat de multidisciplinaire aanpak. Doel is ook om contacten te leggen en kennis en ervaring uit te wisselen. Voor patiënten betekent het dat gespecialiseerde hulp dichterbij huis beschikbaar is. Het samenwerkingsverband initieerde in het Groninger verzorgingstehuis Maartenshof een short stay afdeling voor patiënten voor wie de behandeling leek te zijn vastgelopen. Door informatie op maat te bieden, kon de groep binnen korte tijd elders behandeld worden. Verder werkte het Platform samen met de Parkinsonvereniging om  drie nieuwe Parkinsonverpeegkundigen aan te stellen, ook om de regio beter te bedienen. 

http://www.umcg.nl/SiteCollectionDocuments/UMCG/MPA/MPA_DvhN_zat_Parkinson.pdf

http://www.umcg.nl/SiteCollectionDocuments/UMCG/Publicaties/Polsslag/2010/Polsslag%208/Parkinsonzorg%20rond%20de%20pati%C3%ABnt.pdf