Afdrukken

. Met animaties, gadgets en veel flair verkondigde hij zijn visie: betrek de patiënt meer bij de behandeling. Geheel in zijn digitale stijl noemt hij het zorg2.0.

Hij is in Nijmegen hoogleraar neurologische bewegingsstoornissen. In Nijmegen bouwde hij een expertisecentrum voor Parkinsonpatiënten op, ParC. Binnen dit centrum wil men elke patiënt op maat bedienen. Diverse disciplines werken samen, de multidisciplinaire aanpak heerst. Verder stond hij aan de basis van ParkinsonNet, een netwerk van gespecialiseerde behandelaars. Door de samenwerking is de zorg groter en zijn de kosten lager. Op het symposium staat dit in het middagprogramma centraal.

In 2009 ontving Bloem een subsidie van 4.2 miljoen euro van het ministerie van VWS. Het geld stak hij in wat nu MijnZorgNet is geworden. In dit digitale concept staat de patiënt centraal. Hij kan zich hier informeren, organiseren en communiceren over de ziekte. De patiëntenparticipatie wordt met het netwerk gestimuleerd. De Parkinsonpatiënten vormen de eerste doelgroep in het project van Bloem.

Naast het organiseren van de zorg, doet Bloem ook onderzoek naar Parkinson. Zo bestudeerde hij de wijze waarop de ziekte gediagnosticeerd wordt. Met deze resultaten kan een beter onderscheid gemaakt worden tussen de ziekte van Parkinson en de parkinsonismen. Ook in dit onderzoek is het belang van de patiënt leidend: Bloem wil snel duidelijkheid bieden over de diagnose.

http://www.medicalfacts.nl/2009/01/09/radboudpenning-en-grote-vws-subsidie-voor-bas-bloem-en-jan-kremer/

http://www.ru.nl/actueel/vm_archief/@765296/bas_bloem_verrast/>