, bij vrouwen 1,7. Hoe ouder hoe groter de kans. Het aantal patiënten ligt waarschijnlijk hoger omdat bepaalde symptomen onder het kopje verouderen geplaatst worden. Trillen en trage beweging maken zijn daarvan voorbeeld. Men schat dat het aantal 2-2,5 keer hoger kan liggen. 51000 tot 63750 mensen vallen dan binnen de patiëntengroep. In 2007 waren er in januari 21800 mensen met de ziekte van Parkinson, aan het eind van het jaar 26.300. Bij mannen lag de prevalentie op 1.41 bij vrouwen op 1.26. Omgerekend zijn dat 53.600 tot 67000. Voor de toekomst is het logisch dat met de vergrijzing er meer patiënten bijkomen. Men verwacht een toename van bij 50%. Het aantal zal dan de honderdduizend gaan passeren. 

Als je de diagnose te horen krijgt, wordt er geruststellend verteld dat je er niet aan dood gaat. Toch stierven er in 2007 1013 mensen met als primaire doodsoorzaak Parkinson. Twee jaar eerder waren dat er 1024. De trend in de afgelopen 15 jaar is stabiel. Wel is het zo dat onder de 65e er nauwelijks Parkinson als doodsoorzaak genoemd wordt. Uit het overzicht blijkt dat de ziekte vanaf het vijftigste jaar meer kan voorkomen. Ik behoor tot de jonkies. Mijn leeftijdsgroep is statistisch verwaarloosbaar. Het groepje net geen veertig komt net over het halve procent van het totaal uit. De tabel toont aan dat de ziekte van Parkinson een 65+ ziekte is. Dit blijkt ook uit de kosten die de ziekte met zich meebrengt. In 2005 kostte de zorg voor Parkinson-patienten 177 miljoen. Een fractie (0.3%) van al de kosten voor de gezondheidszorg. De ouderen nemen de grootste hap uit dit bedrag. Het betreft dan vooral ouderenzorg. De verdeling is: 68% ouderenzorg, 12% ziekenhuiszorg en medisch-specialistische zorg, 10% eerstelijnszorg en 7% genees- en hulpmiddelen.

Daarmee wordt duidelijk dat Parkinson een ziekte is voor ouderen. Dat besef maakt de waarom-vraag voor mij des te prangender. De vergrijzing is mijn hoop. Omdat de aandacht voor de ouderenzorg zal toenemen, wordt de aandacht voor de ziekte ook groter. Dit gecombineerd met de ontwikkelingen op medisch gebied (behandelingen en medicatie) geeft mij het vermoeden dat er binnen afzienbare tijd iets wordt ontwikkeld waardoor de ziekte gestopt of vertraagd kan worden. Onderzoek is dan wel hard nodig. 

.
http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/zenuwstelsel-en-zintuigen/ziekte-van-parkinson/cijfers-ziekte-van-parkinson-prevalentie-incidentie-en-sterfte-uit-de-vtv-2010/

Tabel 2: Puntprevalentie van de ziekte van Parkinson (absoluut) naar leeftijd en geslacht op 1 januari 2007.

Puntprevalentie absoluut

Leeftijdsklasse

mannen

vrouwen

0-4

0

0

5-9

2

1

10-14

5

3

15-19

9

6

20-24

14

9

25-29

20

14

30-34

32

22

35-39

59

39

40-44

97

64

45-49

162

108

50-54

290

194

55-59

603

401

60-64

1.033

694

65-69

1.617

1.151

70-74

2.338

1.851

75-79

2.587

2.416

80-84

1.748

2.081

85+

770

1.362

Totaal

11.384

10.413

Totaal 65+

9.059

8.860

pastedGraphic.pdf