Afdrukken

De opties die je krijgt binnen de levensloopregelingen schrikken vooral veel jonge mensen af. Zij leven bij de dag, zeker als er nog geen kinderen zijn. Pas op het moment dat er een eigen huis gekocht gaat worden, komt voor het eerst iets van een financiële planning op tafel. 

De eerste stap daarin is dan het bezoek aan de hypotheek-adviseur. Aanvankelijk gaat het over spaarhypotheken, beleggingshypotheken, wel of niet aflossingsvrij en rentepercentages. Al snel blijkt dan dat er heel veel zaken geregeld moeten worden. De notaris komt in beeld: testament, huwelijkse voorwaarden en schenkingsrecht. De verzekeringsagent wordt gebeld: opstalverzekering, brand- en inbraakverzekering, juridische rechtsbijstandverzekering. Het pensioen komt langs. De salarisstrook wordt nu eindelijk goed bestudeerd. 

En dan komt het punt waar weinig jongeren over nadenken: wat als er geen inkomen meer is? Wat als er ontslag volgt? Wat te doen bij arbeidsongeschiktheid? Hoe verzeker je je inkomen ingeval van ziekte? Met de moderne tijden is het van belang je ook daartegen te verzekeren. De WIA (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) zit zo in elkaar dat het niet slim is om je niet bij te verzekeren. De WIA garandeert in bepaalde gevallen je inkomen, maar niet volledig. Door je bij te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid kun je bovenop je uitkering een toeslag krijgen waardoor de schade beperkt wordt. Hoe het ook zij, je gaat er altijd op achteruit. 

Op deze manier je inkomen te verzekeren is aan te raden. Probleem is alleen dat je op het idee moet komen. Zoals bekend is worden de brieven die pensioenfondsen (zoals ABP, PGGM, PME) nauwelijks gelezen. Pensioenen zijn iets voor later, dat ontstaat vanzelf. En toch is het niet zo dat alles automatisch gaat. Je moet in toenemende mate zaken zelf regelen rondom je inkomen. Het voorbeeld van de brieven over pensioenopbouw is tekenend voor de geringe interesse in financieel beheer. Toch spant de assurantie-wereld zich met veel marketing in om jonge mensen te bereiken. 

Alle mooie verhalen (wereldreis maken, met je kinderen samen opgroeien) over levensloop ten spijt, je kunt je leven niet plannen. Het enige dat je kunt doen is de risico’s in kaart brengen en daarin realistisch zijn. Waarom wel denken aan een verzekering om zoiets rampzaligs op te vangen als een brand die je woning vernietigt en niet denken aan een verzekering om je inkomen in geval van arbeidsongeschiktheid op een redelijk peil te houden? Met een terugtrekkende overheid is het van groot belang dat (jonge) mensen dit goed regelen.

Want, zoals ik gemerkt heb, als je ziek word gebeurt dat altijd onverwacht en ongepland.

http://www.watiswia.nl/