Afdrukken

Franse non met Parkinson

Een Franse non leed aan de ziekte van Parkinson. Uitgebreid medisch onderzoek heeft aangetoond dat zij daadwerkelijk de aandoening had. De non heeft gebeden tot de paus en met succes. Na het overlijden van de paus genas de Franse zuster. Een wonder of toch niet? Dit is aan de geestelijken die hierover moeten oordelen in de Congregatie voor de Heilig- en Zaligsprekingsprocessen. De verwachting is dat zij een positief advies aan paus Benedictus zullen geven. Op de vijfde sterfdag (2 april) kan Johannes Paulus dan zalig verklaard worden.

Katholieke kerk tegen embryo-onderzoek

Tja. Het is niet aan mij een oordeel te vellen over geloofszaken. Maar het komt merkwaardig over. Het contrast tussen stamcelonderzoek en bidden tot een overleden paus is enorm. De katholieke kerk verzet zich tegen het gebruik van embryo’s in het stamcelonderzoek. Daarmee belemmert de kerk een mogelijke doorbraak. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de ophef in Engeland. De top van de Engelse Katholieke kerk verzet zich tegen een wet die het mogelijk maakt om menselijk DNA te injecteren in dierlijke eicellen. Met het embryo-onderzoek kunnen onderzoekers meer te weten komen over ziektes als Parkinson. Volgens de kerk is het een experiment om met een menselijke eicel en een dierlijke spermacel een nieuw wezen te scheppen. De kerk roept de gelovigen op zich te verzetten tegen de nieuwe wet.

Relieken als medicijn tegen Parkinson

De katholieke kerk biedt in de strijd tegen Parkinson slechts het gebed tot Johannes Paulus. Net als de gemiddelde middeleeuwer zijn hoop op genezing van de Zwarte Dood moest richten tot Antonius en andere pestheiligen is de Parkinson-patient overgeleverd tot Johannes Paulus. De katholieke kerk prefereert de eeuwenoude reliekenverering boven het geavanceerde neuro-wetenschappelijke onderzoek. Troost kan het gebed bieden, maar ik geloof niet dat het leidt tot oplossingen en genezing van de ziekte van Parkinson. 

Bronnen:

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Wetenschap/155608/Britse-rel-om-half-mens-half-dier-embryos.htm

http://nos.nl/artikel/209432-zaligverklaring-paus-johannes-paulus-dichterbij.html