Jon Palfreman, Hersenstormen, de ziekte van parkinson en de raadselen van het brein (Amsterdam 2016) ISBN: 9789460030574, uitgeverij Balans

Jon Palfreman verwierf faam als onderzoeksjournalist met The Frozen Addicts, over verslaafden die parkinson kregen door vervuilde drugs. Zijn interesse in de ziekte werd persoonlijk toen hij zelf parkinson kreeg. Net als iedere nieuwe patiënt zocht hij informatie over zijn ziekte en hoopte hij op genezing. De journalist Palfreman onderzoekt in Hersenstormen of er een remedie komt; hij erkent dat die niet zomaar gebeurt. Als patiënt zegt hij dat ‘diep in zijn hart elke parki hoopt op ingrepen die de ziekte zelf aanpakken.’ In 2013 tijdens de Wereldparkinsondag in Montreal, voelde Palfreman hoe patiënten, artsen en onderzoekers hoop op een oplossing deelden, soms tegen beter weten in. Dit ‘hoop-complot’ loopt als een rode draad door Hersenstormen.

Iris Sommer, Haperende hersenen (Uitgeverij Balans, 2015), ISBN 9789460030581

Zou ik het boek van Iris Sommer gelezen willen hebben bij mijn diagnose parkinson? Ik zocht toen toegankelijke informatie over een voor mij vrijwel onbekende ziekte en over hersenen die ik mijn hele leven had meegetorst maar niet kende. Op internet sprokkelde ik moeizaam kennis bijeen. Ik las over donkere kernen, synapsen en neurotransmitters en huiverde bij beschrijvingen van het ziektebeeld. 

Eveline Tromp, ‘En wat nu? Als je hebt gehoord dat niet meer beter wordt’, (Leiden 2012), ISBN 978 90-819621-0-0 nur 777

Doodgaan doen we allemaal. Het leven is eindig en dat is een van de zekerheden van het leven. Een plotse dood is voor nabestaanden vaak een zware ervaring. Je hoort dan de verzuchting dat er nog zoveel onbesproken en onaf is gebleven in het leven van de overledene. Bij ziektes die zich vroeg aankondigen en vaak een langer ziekteproces hebben is het mogelijk om je voor te bereiden op het afscheid. Maar hoe doe je dat? In het boek ‘En wat nu’ van Eveline Tromp worden hiervoor tips en adviezen gegeven. Tromp werkt als psycho-oncologisch therapeut en begeleidt mensen met kanker of andere levensbedreigende aandoeningen. In haar boek wil ze aanreiken hoe je kwaliteit, inhoud en betekenis kunt geven aan je leven als je weet dat je nog maar kort te gaan hebt. In tien hoofdstukken geeft ze suggesties en achtergronden voor een zinvolle en rijke laatste levensfase.